Wednesday, December 24, 2008

Euronext schaam je dood!

Maandag 22 december 2008


Weer een dag waarop dieren lijden en sterven in HLS, weer een dag waarop NYSE Euronext hier de schuld voor draagt! NYSE Euronext wordt de afgelopen dagen veel genoemd in het nieuws en er waren dan ook diverse media aanwezig bij onze demo. We kregen steun van heel veel mensen die langs deze demo liepen op deze actie die plaatsvond aan het eind van de middag. Het was het eind van de eerste werkdag van deze week en we zagen hoe alle NYSE Euronext medewerkers het gebouw verlieten. Niemand kon om ons heen en we maakten dan ook luid duidelijk dat zij zich moesten schamen voor het zieke bedrijf waar zij voor werken. Een medewerker dacht slim te zijn door onopvallend uit het gebouw te stappen in de hoop dat wij hem niet opmerkten. Daarna liep hij door onze demo in de hoop dat zijn bloedrode handen ons niet op vielen. Hij had het bij het verkeerde eind, en we maakten hem dan ook op de SHAC manier duidelijk dat wij het nooit zullen accepteren dat dieren vermoord worden dankzij zijn zieke bedrijf.

What do we do when animals in HLS are under attack? We will act up and fight back! Dat is wat wij zullen doen zoalng LSR een notering heeft bij NYSE Euronext. Het is jullie verantwoordelijkheid om het contract met LSR stop te zetten. De keuzes die jullie maken, maken jullie niet voor jezelf, maar voor de dieren in HLS. De levens van onschuldige dieren bevinden zich in jullie handen, en jullie laten het toe dat deze dieren massaal vermoord worden. Doe wat jullie moeten doen NYSE Euronext en beeindig het contract met HLS. Wij zullen nooit stoppen, we zullen nooit weg gaan en we zullen door blijven vechten tot het bittere eind!

No comments: